Bloemmotief

Als bloemmotieven verwijst beeldende kunst naar verwijten en thema’s waarin planten en hun details het hoofdmotief vormen .

Schilderen en afbeeldingen

In de schilderkunst en grafiek zijn de meest voorkomende motieven bloemen , bloemen en ranken, op schilderijen ook takken en bomen of planten aangetast door natuurlijke krachten .

De religieuze schilderkunst gebruikten ook allegorieën of afbeeldingen van kloostertuinen (z. B. met Maria) en het Paradijs . Speciale bloemen dienen als symbolen , bijv. Bijvoorbeeld de lelievoor kuisheid of maagdelijkheid, de roos voor liefde en de doornen voor bloed en lijden.

Andere takken van de kunst

De foto breidt het onderwerp van veel details, zoals knoppen en wortels , terwijl in de sculptuur zelden bloemmotieven. Een uitzondering vormen de beeldhouwers en beeldhouwers van de gotiek : ze hebben vele altaren en bijbelse taferelen ingelijst met takkenwerk en andere kunstwerken met bladeren .

De motieven van de kunsten en ambachten overheersen in bloemen, bladeren en grassen , evenals friezen bestaande uit ranken . Dit laatste is ook in de architectuur , bijvoorbeeld als Anthemion of bladeren fries . Eveneens dragen de hoofdsteden van kolommen vaak de decoratie van planten.

Bronnen en webkoppelingen

  • José Pijoan (ed.): De kunstgeschiedenis van de wereld . ARTE Deel 3, Grammont-Verlag, Lausanne 1979
  • Het nieuwe Brockhaus , 3e editie (uit het 3e deel over schilderen), Wiesbaden 1960
  • Malte Jaeger: bloemmotieven in seriële uitvoering van de hoge druk . Gien-Verlag 2009 online