Bund van Nederlandse architecten

De Federatie van Nederlandse Architecten (Nederlands: Bond van Nederlandse Architecten , eigenlijk de Koninklijke Maatschappij overleden vóór de Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten ) is een beroepsverenigingvan architecten in Nederland . Hij vertegenwoordigt 2900 leden en 1400 kantoren (vanaf september 2006).

Geschiedenis

In 1908 kwam Bond van Nederlandse Architecten uit verschillende beroepsverenigingen . HP Berlage was de drijvende kracht achter de vereniging , die de titel “Koninklijk” in 1957 verwierp. Sinds 1990 zijn de leden van de Nederlandse Architecten Vereniging toegetreden, de BNA is de enige professionele organisatie voor architecten in Nederland .

Goals

De vereniging vertegenwoordigt de sociale, economische en culturele belangen van architectuur en architecten voor haar leden om een ​​optimale werkbasis te creëren. De BNA wil een inspirerend en inspirerend platform zijn voor haar leden. De culturele missie houdt rechtstreeks verband met het behoud van de belangen van haar leden in de dagelijkse professionele praktijk; Binnen de BNA werken architecten constant aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Zie ook

  • Lijst van Nederlandse architecten

Webkoppelingen

  • bna.nl – Officiële website van de BNA