typologie

Onder typologie of huis typologie verwijst naar de verdeling van gebouwen om fracties naar de architectuur of gebruik verschillen. Een soortgelijke term is die van het type constructie , waarbij gebouwen ook worden gedifferentieerd naar ruimtelijke en ontwerpaspecten.

Wanneer constructie in tegenstelling betrekking op de constructie van een gebouw in termen van materialen en technieken.

Principe en betekenis

Met de bouwtypologie vindt een groepsopdracht van gebouwen plaats vanwege onderscheidende kenmerken van hun architectuur. De stad als een verzameling van verschillende bouwpatronen kan worden onderverdeeld in deze gebouwen; zeer grofweg in grote en kleine, platte en hoge en zeer fijne huizen met grote en kleine ramen.

Betekenisvolle onderscheidingen bieden informatie over de typologie en dus over het gebruik en gebruik van een bepaalde bouwvorm. Bij het onderscheid komen bepaalde eigenaardigheden naar voren, zoals verschillen in inhoud en expressie of vorm en uitdrukking in overeenstemming met de plaats of het gebruik. De differentiatie van groepskarakteristieken die deze typen kenmerken, geeft een catalogus die bruikbaar is als repertoire voor een stedenbouwkundig ontwerp .

Literatuur

  • Otto Voelckers : The Grundrißwerk . Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart 1941.
  • Ernst Seidl (ed.): Encyclopedia of Building Types: Functions and Forms of Architecture . Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-15-010572-6 .
  • Bernd en Hilla Becher typologieën van industriële gebouwen . Schirmer / Mosel, München 2003, ISBN 3-8296-0092-5 .